Doe mee en help €70,000 te doneren aan de Voedselbanken BE & NL

De teller staat op

€1045

Beschik je over een kassabon?

NEE

Stuur mij een herinnering binnen een paar dagen

Upload hieronder een foto van je kassabon*

Bestanden die ondersteund worden: jpg, jpeg, png. Max 5MB. Tips voor een correcte afbeelding vind je hier.

Bekijk hier ons privacybeleid. Je kan je op elk moment uitschrijven.

Er zijn enkele fouten die gecorrigeerd moeten worden.

1. Wanneer loopt de actie?

Van 01/11/2021 tot en met 31/12/2021 of tot een bedrag van 70.000 euro wordt bereikt, voor de voedselbanken in BE en NL samen.

2. Hoe kan ik deelnemen aan de actie?

Koop 3 zakken van Lay’s of Duyvis en upload vervolgens je bon op lays.nl/winterevent

3. Wie kan deelnemen aan deze actie? Kan ik deelnemen aan deze actie?

Elke consument van 16 jaar of ouder kan bij aankoop van 3 deelnemende producten in Nederland of België, deelnemen aan de actie.

4. Kan ik meerdere keren deelnemen aan de actie?

Ja dat kan zeker. Let er daarbij op dat je een unieke kassabon upload. Een reeds geuploade bon kan niet nogmaals worden ingediend.

5. Hoe kan ik zelf de voedselbanken nog extra steunen?

Op voedselbankennederland.nl vind je verschillende manieren om zelf je steentje bij te dragen aan de voedselbanken.

6. Wat zijn voedselbanken?

Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht.

7. Welke producten/ zakken/ merken doen mee aan deze actie?

Alle producten van Lay’s en Duyvis nemen deel aan deze actie.

8. Hoeveel (geld)/welk bedrag wordt er gedoneerd aan de voedselbanken?

PepsiCo zal in kader van de actie minimaal 25.000 euro en maximaal 70.000 euro doneren aan de voedselbanken.

9. Wanneer wordt het geld gedoneerd? Gaat er rechtstreeks 5€ naar de voedselbanken bij elke aankoop of wordt het totaalbedrag in 1 keer gedoneerd?

Het opgehaalde bedrag wordt in zijn totaliteit gedoneerd aan de voedselbanken tegen het einde van de activatie.

10. Hoe weet ik of PepsiCo dit geld wel echt doneert aan de voedselbanken? Wie controleert dit?

PepsiCo is al jaren trouwe partner van de voedselbanken in Nederland en België. Het totale bedrag dat verzameld wordt door middel van de activatie zal dus uiteraard volledig gestort worden aan de voedselbanken.

11. Kan ik zelf een prijs winnen?

Nee, er wordt voor deze actie enkel geld gedoneerd aan de voedselbanken in Nederland en België Nederland.

12. In welke landen loopt deze actie? Waar loopt deze actie? Bij welke winkels geldt deze actie?

In Nederland en België, bij elke winkel die Lay’s of Duyvis verkoopt.

13. Waar vind ik de actievoorwaarden?

Onderaan deze pagina staat een link naar de actievoorwaarden

14. Wat doen de voedselbanken met de donatie?

De voedselbanken hebben niet alleen nood aan voedsel, ze hebben ook nood aan structurele middelen om dit voedsel op optimale wijze te kunnen verdelen. Denk maar aan transportkosten; logistiek en dergelijke meer. De donatie kan door de voedselbanken gebruikt worden om deze kosten op te vangen.

15. Maakt PepsiCo zoveel winst op de producten dat er zo’n hoog bedrag kan doorgestort worden aan de voedselbanken?

Nee, het bedrag van de donatie is niet gelinkt aan de winst die gemaakt wordt met de verkoop van de actieproducten. De actie kadert in de lange samenwerking die PepsiCo al heeft met de voedselbanken. Dit heeft niets te maken met winstmarges.

16. Waarom de voedselbanken als goed doel?

PepsiCo is al jaren een trouwe partner van de voedselbanken. Ieder jaar doneren we tonnen aan voedsel. Met deze donatie kunnen zij ook andere noodzakelijke middelen aankopen om hun werking te garanderen.

17. Waar kan ik terecht met andere vragen, problemen of klachten?

Staat uw vraag hier niet bij, komt u er niet uit of heeft u een klacht? Dan staat onze consumentenservice voor u klaar. Consumenten Service Lay’s: Antwoordnummer 2460 3600 VB Maarssen 0800-7377426 (op werkdagen bereikbaar van 9:00-17:00) Of ga naar het contactformulier

18. Hoe steunt PepsiCo de voedselbanken nog meer?

We steunen de voedselbanken onder andere met obsoletes. Dat zijn producten die supermarkten niet meer willen aankopen, maar wel nog een aantal weken houdbaar zijn en dus prima geconsumeerd kunnen worden. Ook organiseren we vrijwilligersactiviteiten bij de voedselbanken, waarbij PepsiCo medewerkers de handen uit de mouwen steken en mee helpen de voedselpakketten in te pakken en klaar te maken voor distributie. In het begin van de Covid-19 tijd, toen mensen massaal gingen hamsteren en er daardoor tekorten ontstonden in de supermarkten, hebben we een financiële donatie gedaan aan de voedselbanken. Zodat ze van dit geld producten konden aanschaffen die horen bij een gevarieerde en gebalanceerde maaltijdbox.
PepsiCo heeft de COVID-19 hulpverlening in de Benelux gesteund met onder meer een bijdrage van $700,000 van de PepsiCo Foundation, als onderdeel van een wereldwijde donatie van $45 miljoen. De donaties worden ingezet voor het verstrekken van voedzame maaltijden aan risicogroepen als onderdeel van het ‘Give Meals Give Hope’ initiatief, en voor het leveren van medische benodigdheden en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

ACTIEREGLEMENT

Winterevent Lay’s & Duyvis / Voedselbanken

I. Algemeen

 1. Dit reglement is van toepassing op de “Winterevent” actie (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo BeLux B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België en PepsiCo Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 3542 EB Utrecht, Zonnebaan 35, Nederland (verder gezamenlijk te noemen: de “Organisator").
 2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u dit Actiereglement in zijn geheel.
 3. Deze Actie heeft als doel het ondersteunen van de Voedselbanken in Nederland en België en de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Lay’s en Duyvis
 4. Deze Actie loopt van maandag 1 november 2021 00u00 tot en met vrijdag 31 december 2021, 23u59 of tot het maximale bedrag van 70.000 euro donatie bereikt is, (de “Actieperiode”).
 5. Naar aanleiding van deze Actie zal de Organisator een donatie doen van minimaal 25.000 euro en maximaal 70.000 euro aan de Voedselbanken in Nederland en België. Dit betreft het totaalbedrag dat zal worden uitgekeerd naar aanleiding van deelnames in Nederland en België.
 6. De Actie kan bekend gemaakt worden via de volgende kanalen:
 • actiematerialen (bv. posters, kaarten, visibiliteitsmateriaal, ...) in de betreffende verkooppunten
 • actieverpakkingen in de betreffende verkooppunten
 • websites en sociale media van de Organisator
 • de website www.lays.nl/winterevent (verder te noemen de “Actiepagina”)

II. Voorwaarden

 1. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Voor deelnemers onder de 18 jaar geldt dat zij uitsluitend kunnen deelnemen na toestemming van de ouders/voogd/wettelijk toezichthouders. Desgevraagd dient dit schriftelijk te worden aangetoond.
 2. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.
 3. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.
 4. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Actiereglement zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Actie, alsook uit te sluiten van toekomstige acties van de Organisator.

III. Wijze deelname

 1. Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:
 • 3 producten van het Merk Lay’s of Duyvis naar keuze te kopen (combinatie is mogelijk).
 • Naar de Actiepagina te surfen.
 • De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina. Daarbij moeten de deelnemers een kopie van het kasticket uploaden waarop de aankoop van minstens drie actieproducten vermeld staat.
 1. Meerdere deelnames zijn mogelijk, voor elk uniek kassaticket bij aankoop van drie deelnemende producten zal Organisator 5 euro doneren aan de Voedselbanken in Nederland of België.
 2. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.
 3. De verzonden kastickets worden gecontroleerd door de Organisator of diens aangestelden. Voor elk uniek kasticket waarop drie actieproducten vermeld staan, zal de Organisator 5 euro storten aan de Voedselbanken. Het totaalbedrag zal na afloop van de Actieperiode door de Organisator worden doorgestort aan de Voedselbanken (waarbij de Organisator het zal verdelen tussen de Voedselbanken in Nederland en België).
 4. Gedragsregels en publicatie
 5. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.
 6. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).
 7. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.
 8. De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

V. Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld.
 2. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).
 3. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.
 4. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie pepsicoprivacypolicy.com).

VI. Aansprakelijkheid

 1. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.
 2. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina of een of meer van de in dit Actiereglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.
 3. De Organisator is gerechtigd om de Actie in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment, ingeval van overmacht, onvoorziene gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van enige andere gerechtvaardigde noodzaak. In zulke omstandigheden, kan de Organisator in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
 4. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
 5. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.
 6. In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

VII. Slotbepalingen

 1. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.
 2. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in dit Actiereglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Actiereglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Actiereglement te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Actiereglement op regelmatige basis te controleren.
 5. Klachten of vragen omtrent het Actiereglement en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar het adres van de Organisator. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330 of vanuit Nederland op het nummer 0800 7377426.
 6. Dit Actiereglement en de Actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Actiereglement en/of de Actie.

****